A minket körülvevő világ egyre inkább takarításra szorul. A fogyasztói társadalom és az elvárásait kielégítő ipar által okozott környezeti terhelés egyre nagyobb, ijesztőbb mértékű, ezért a jövőben egyre hatékonyabb és eredményesebb - a kockázatok kiküszöbölésére koncentráló - takarítási szolgáltatásokra lesz szükség.

 

Az EMIL ÉS TÁRSAI Kft. hosszú távú célja, hogy olyan közepes méretű céggé fejlődjön, amely a már meglevő partneri kapcsolatokat megtartva, azokat újakkal bővítve a kategóriájában vezető, testre szabott, egészségügyi, közérzeti, fizikai és környezetvédelmi kockázatokat határozottan csökkentő, higiéniai megoldásokat kínáló szakcéggé váljon. 

 

 

A környezet védelme mindenek előtt

 

Céljaink:

  

1. Meghatározni, fenntartani és folyamatosan fejleszteni egy olyan kommunikációs és folyamatirányítási rendszert mely a kellőképpen informált etikus munkatársak, tájékoztatott és kiszolgált törzsvevők, eredményesen és hatékonyan működő folyamatok, és infrastruktúra révén biztosítja, hogy szervezetünk stabil pénzügyi alapokon folyamatos hatékonyság növekedést mutasson. Ezt egészítse ki egy olyan tárgyalási gyakorlat melynek segítségével elérhető, hogy a szervezetnek ütemezhető, teljesíthető és a cég arculatát kedvezően befolyásoló, jól definiált és megfelelő csereviszonyokban szabályozott megállapodásai, szerződései legyenek.

 

2. Kialakítani, fenntartani és folyamatosan fejleszteni egy olyan humánerőforrás és eszközrendszert mely segítségével megvalósíthatjuk a vevők igényeinek megfelelő, szakmailag jól, határidőre és gazdaságosan kivitelezett és nyomon követett szolgáltatásokat.

 

 

A minőség mindenek előtt

 

  Ehhez szükségünk van: 

 

 - Hatékony, jól kiképzett és hozzáértő munkatársakra, akik előállítják termékeiket.

 

- Gazdaságosan beszerzett, optimális, raktározott és előkészített hozzávalókra a szolgáltatáshoz.

 

- Olyan szolgáltatásszervezési rendszer mellyel a termékre vonatkozó céljainkat egyre hatékonyabb munkával érhetjük el.

 

- Továbbá a szolgáltatási folyamattól független ellenőrzési rendszer kiépítése, fenntartása és folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósított szolgáltatási termékek minden esetben a megrendelő meghatározott igényei szerint legyen korrigálva és hitelesítve.

 

- Olyan monitoring rendszer bevezetése, fenntartása és folyamatos fejlesztése, ami megfelelő adatokat szolgáltat a szervezetről. Olyan adatokat melyek lehetővé teszik a menedzsment tényeken alapuló döntéseit annak érdekében, hogy az Emil és Társai Kft. egy stabil alapokon álló, munkatársait megbecsülő fejlődő szervezet legyen.

 

 

 

A minőség mindenek előtt

 

 

Irányelvek:

- Munkatársainkat felvilágosítjuk a kitűzött célokról és az elvárásokról, a szakszerűség folyamatos növelésének, így az optimális szolgáltatási minőség elérésének fontosságáról.
Ez tükröződik a munkaköri leírásokban, a Minőségügyi Eljárásaiban, ill. a közvetlen vezetők által nyújtott segítségben és támogatásban. Elvárjuk, hogy valamennyien elkötelezzék magukat minőségpolitikánk megvalósítására.

 

- A Minőségügyi Rendszer működésének alapját a meghatározott fő és mellékfolyamatok szerinti minőségügyi eljárások képezik, melyek kötelező érvényűek, azoktól eltérni vagy alternatív megoldásokat alkalmazni tilos. A vállalat minden dolgozójának alkalmazkodnia kell a kiadott utasításokhoz. A minőség komplex jellegéből adódóan a Minőségügyi Kézikönyv nem terjedhet ki minden részletre, így a vállalat abban a tudatban bocsátja ki, hogy szolgáltatásaink minősége és a cég jó híre dolgozóinak mindennapos munkájától függ.

 

 

A minőség mindenek előtt

 

 

- A szervezet vezetősége minőségügyi vezetőt bíz meg, aki egyben az ügyvezető igazgató, és akinek jogköre és felelőssége a Minőségügyi Rendszer kidolgozása, ezzel kapcsolatos teendők elrendezése, megvalósítása és időszakos ellenőrzése ebben szerződés alapján a CED RT nyújt szakmai és minőségirányítási támogatást.

 

- A tevékenységgel aktívan kívánunk hozzájárulni a szakma minőségi színvonalának emeléséhez. A jelenleg is erősödő versenyhelyzet, melybe egyre inkább külföldi szolgáltató cégek is bekapcsolódnak, különösen fontossá teszik számunkra a megbízható és egyenletesen jó minőségű szolgáltatást a piaci pozíciónk megtartásáért és új megrendelők megszerzéséért.

 

Ajánlatkérés - Kísértet és csapata