Pályázati kivitelezés az Emil és Társai Kft.-nél

 

Az EMIL ÉS TÁRSAI Kft. 2012. június 28.–án sikeres pályázatot nyújtott be munkavállalóinak egészségtudatosabb életviteléhez és a biztonságosabb munkavégzéshez kapcsolódó programokra. A program célja a dolgozók mentális-, fizikai- és lelki egészségének elősegítése az egészséges élettel kapcsolatos tudásuk elmélyítésével, általános állapotuk és elégedettség érzetük emelésével.

 

Az EMIL ÉS TÁRSAI Kft. elkötelezett a Magyarország és az EU által vallott elvek iránt. A cég működése során felismerte munkavállalói egészségének fontosságát, ezért a támogatásból megvalósuló programokkal szeretné a vállalkozás sikerességét közvetve fejleszteni. Ezen cél eléréséhez a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0522 azonosító számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az Emil és Társai Kft.-nél” című projekt szervesen hozzájárul. A TÁMOP 6.1.2. egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok különösen fontosak a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken. Ilyenek a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő betegségek, a lelki egészség tekintetében.

 


 
„A konstrukció alapvető céljai – A Semmelweis Terv, a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban – a szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása. Az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség) tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése. Az egészségfejlesztés tevékenységi területein megvalósuló befektetés minden ágazatot érintően kamatozik, a társadalmi versenyképességet javítja.” (Pályázati útmutató, TÁMOP 6.1.2.)

 

A projekt célkitűzése:

 

takarító cég pályázataA projekt keretében megvalósított programok célja, hogy a cég munkavállalói a projekt lezárását követően tovább alkalmazzák a gyakorlatban is tanult ismereteket, mindennapi életükbe beépüljenek a tanult változások. A tanult ismeretek, helyes életmódminták elsajátításával egészségesebbé vállnak a munkavállalók munka- és életkörülményei, illetve a munkavállalók megtanulják, hogyan vegyenek részt saját egészségük fejlesztésében.  A programok révén a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális közérzete javul, az elkerülhető megbetegedések és balesetek aránya csökken. 
Kitűzött cél tehát az eredményesség megőrzése hosszútávon.

 

Az EMIL ÉS TÁRSAI Kft. több pályázaton is indult az elmúlt hónapokban a munkavállalók folyamatos képzése és a rugalmas időbeosztású foglalkoztatás érdekében.

Ezek a pályázatok az alábbiak:

 –   TÁMOP-2.1.3.B-12/1 jelű  Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a konvergencia régiókban című pályázat,

 –  TÁMOP – 5.3.8.A2-12/1  jelű „ A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál” című pályázat.

 –   TÁMOP- 2.4.5.-12/7 jelű „Rugalmas munkahelyek” című pályázat.