I. TÁMOP-5.3.8.A2-12/2 – A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEINEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN MOTIVÁLÓ KÉPZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA FOGLALKOZTATÓKNÁL

TÁMOP-5.3.8.A2-12/2

Az Emil és Társai Kft. 2013-ban 29 991 940 Ft európai uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál” című pályázati kiíráson.

 

A 100%-os támogatási intenzitással megvalósult projekt céljai: a humán erőforrás fejlesztése a megváltozott munkaképességű munkavállalók hatékonyabb segítése érdekében, a munkavállaláshoz szükséges készségek és képességek fejlesztése, valamint csatlakozás az országos szakmai támogató hálózathoz.

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 100%-os támogatási intenzitással elnyert közel 30.000.000.- Ft összköltségű projekt során 43 fő hátrányos helyzetű munkavállaló programba vonása, kompetencia felmérése, valamint 20 fő képzésbe vonása történt. A projekt célja a megváltozott munkaképességű, foglalkoztatási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.


A humánerőforrás fejlesztés eredményeként a résztvevők munkahely megtartási esélyei jelentősen növekedtek, a közösségi kapcsolatok kiépültek, az alapkompetenciák fejlesztésével a tranzitálási esélyek növekednek, a kompetencia fejlesztés hatására álláskeresésre önállóan/segítséggel alkalmassá váltak.

 

Az Emil és Társai Kft. a pályázati program megvalósítása érdekében a Fehér Bot Alapítvánnyal és a
Lépéselőny Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodást, valamint csatlakozott az Országos Módszertani Hálózathoz, az ott kidolgozott speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések hasznosításával a tranzit foglalkoztatás hatékonyságának növelése érdekében.

 

 

A projekt címe: „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése az Emil és Társai Kft-nél”

 

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.8.A2-2012-0007

A projekt megvalósítás ideje: 2013.10.01. – 2015.01.31.

Megítélt összeg: 29 991 940 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A beruházás helyszíne: Debrecen

Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

www.palyazat.gov.hu


II.  ALAPVETŐ KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA A PROJEKT KERETÉBEN

A képzési koncepció egyik pillére egy általános munkavállalói kulcskompetenciákat fejlesztő képzés megvalósítása volt. A projekt kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a személyi kompetenciák és igények felmérését követően, illetve ezek alapján programot állítsanak össze, amely a dolgozók speciális igényeire szabva adja meg a megfelelő módszertani hátteret a képességek fejlesztéséhez.

 

A képzések célja az volt, hogy a tréningeken résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalókat csoportos foglalkozások keretében mentálisan fejlesszük, felkészítsük az integrált, nyílt munkaerő-piacon történő munkavállalásra, valamint hozzá segítsük a munkahelyi- ás társadalmi beilleszkedést elősegítő készségek, képességek elsajátításához.

 

A képzések rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti felkészítést és gyakorlatias egyéni és kiscsoportos interaktív, érzékenyítő elemeket tartalmazott, 11 db egymásra épülő, ugyanakkor önálló egységet is képező tananyagegység formájában, melyek az alábbiak:

 

 

Képzés megnevezése
Képzés leírása

1.

A személyiség kialakulása, fejlődése

Az „ÉN” tudat és a személyiség összefüggései. A személyiség
fejlődését veszélyeztető tényezők. A személyiség fejlesztésének lehetőségei a
szocializációs folyamat során.

2.

Önismeret, öndefiníció, önértékelés

A megfelelő motivációs töltés elérésének elősegítése.
Motiváltság a munkavégzésre, lojalitás a munkáltatóval szemben. Cél a reális
önértékelés kialakításának elősegítése, a fogyatékossággal, betegséggel való
együttélés elfogadása és elfogadtatása. Felelősségtudat, akaraterő.

3.

Érzelmek és a viselkedés szabályozása

Értelem és érzelem viszonya – a szocializálódás során tanult
érzelmek. A betegségekkel, megváltozott munkaképességgel kapcsolatos érzelmi
reakciók, a tagadás problémaköre.

4.

A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei

A munkahelyi kommunikáció jelentősége, az előítéletek hatása a
kommunikációs folyamat során, a kommunikáció stílusa és az eredményesség
összefüggései. Társas kapcsolatok létesítésének és fenntartásának
törvényszerűségei. Kommunikációs gyakorlatok.

5.

A konfliktus fogalma, okai, elkerülésének lehetőségei

Előítéletek a konfliktuskezelés, konfliktusmegoldás során és
azok következményei. A munkahelyi és magánéleti konfliktus helyzetek és
kezelésük módozatai.

6.

A stressz

Munkahelyi és munkahelyen kívüli stresszhelyzeteket kiváltó
okok és körülmények, valamint azok feldolgozásának lehetőségei. „Pozitív
stressz” és annak hatásai. Általános stressz keltő helyzetek és azok
feldolgozása.

7.

A krízis

Fogalma, a krízishelyzetek lélektani sajátosságai.
Munkahelyi-, munkaerő-piaci-, párkapcsolati-, családi krízishelyzetek és a
feloldásuk lehetséges módozatai.

8.

A munkahelyi légkör

Fogalma, alakításának lehetőségei. A munkahelyi légkör
jelentősége a teljesítmény és minőségi követelmények vonatkozásában.

9.

A csoportos munkavégzés alapvető munkahelyi szabályai

Normák, kritériumok, felelősségvállalás. Csoporton belüli
szerepek és viselkedésformák, kapcsolatok kiépítésének módszerei. Alapvető
törvényi rendelkezések, általános előírások és szabályok megismerése; az
elsajátított ismeretek munkahelyi alkalmazása.

10.

A társas támogatás keresése

Az egyéni és csoportos felelősségvállalás. A betegségekkel kapcsolatos
érzelmi reakciók – a tagadás, a szorongás, a düh, a levertség és a
depresszió.

11.

A munkahelyi kiégés kérdései

Fáradtság, levertség, depresszió, teljesítménycsökkenés. A
munkahelyi kiégés fizikai tünetei (fejfájás, alvászavar, hirtelen kedélyváltozás,
érezhető izomfeszülés-, tompa fájdalom, gyengeség érzése) és kezelésének
lehetséges módozatai.


III.  ELÉRT EREDMÉNYEK:

 

A képzéssel a képzésben részt vett személyek személyisége fejlődött, reális önértékelést alakítottak ki. Önbecsülésük, önbizalmuk nőtt, életminőségük javult. Önellátási képességük, életvitelük, életvezetésük javult.

 

Érdekeik érvényesítésére késessé váltak. Önállóan, vagy segítséggel képesek a problémák megoldására, új helyzetek, élethelyzetek elfogadására. Érzelmi és közösségi kapcsolataik erősödtek. Tolerancia szintjük nőtt. Önállóan vagy segítséggel képessé váltak konfliktusok kezelésére.

 

 • A képzés során elsősorban az alapkompetenciák fejlesztése történt meg.
 • A munkahely megtartás esélyei jelentősen növekedtek.
 • Közösségi kapcsolatok kiépültek.
 • Az alapkompetenciák fejlesztésével a tranzitálási esélyek növekedtek.
 • A kompetencia fejlesztés hatására álláskeresésre önállóan/segítséggel alkalmassá váltak.
 • A tranzitálás elősegítése érdekében munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása és munkaerő-piaci szolgáltató bevonása szükséges.

IV.  a képzéseket EREDMÉNYESEN elvégzők névsora:
 1. Bereczki Ferencné
 2. Budai Árpádné
 3. Buzsik Ferencné
 4. Csáki Gábor
 5. Füzesiné Csányi Ibolya
 6. Jónás Ibolya
 7. Kapusi Józsefné
 8. Karalyos Sándor
 9. Kozma Zoltán
 10. Lelóczki Mihályné
 11. Lénártné Balogh Mária
 12. Mikó Endréné
 13. Pakurár Tamás
 14. Pál Sándorné
 15. Radócz Józsefné
 16. Reményiné Szabó Ilona
 17. Romhalminé Széles Mária
 18. Székelyhidi Andrásné
 19. Szilágyi Andrásné
 20. Tóthné Rontó Anikó

V. Elérhetőségek:

 

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségek vehetők igénybe:

 

Matécsa Tibor (szakmai vezető): +36 30 466 6188

Császárné Viraszti Erzsébet (mentor): +36 30 548 5263

Lázár Lászlóné (mentor): +36 30 487 9931

Sólyom Eszter (mentor): +36 30 265 4746

Fehér Bot Alapítvány (együttműködő partner): +36 52 321 145

Lépéselőny Közhasznú Egyesület (együttműködő partner): +36 52 321 666

Széchenyi Terv 2020