Támop 2.4.5. I. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0291 – rugalmas foglalkoztatási formák kialakítása AZ EMIL ÉS TÁRSAI kft-nél

Az Emil és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság 2014-ben 14 994 000 Ft európai uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” című pályázati kiíráson.

A 100%-os támogatási intenzitással megvalósult projekt céljai: olyan új, eddig még nem alkalmazott atipikus foglalkoztatási formák lehetőségének megtalálása, mely a jelenlegi üzletmenet zökkenőmentes és hatékony fenntartásához és a munkavállalók szubjektív igényeihez egyaránt tud igazodni, valamint a szervezeti kultúrához leginkább illeszthető.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 100%-os támogatási intenzitással elnyert közel 15.000.000.- Ft összköltségű projekt során a megváltozott munkaképességűekre épített akkreditációs foglalkoztatás bővítése, az esetleges jogszabályi változások tükrében annak újraszervezése; 1 db rugalmas foglalkoztatási forma kialakítása történt. A projekt célja a rugalmas munkavégzés lehetőségének és gyakorlatának részletes szabályozása; azon munkakörök és munkavállalói csoportok tudatos azonosítása, ahol az atipikus munkavégzés kivitelezhető; költségek (hely- és bérköltsége) csökkentése; erőforrások jobb kihasználása; munkaterhelés ciklikusságához való alkalmazkodás; munkavállalói elégedettség növelése, munka és magánélet egyensúlyának támogatása, azzal való elégedettség növelése.
 
Az Emil és Társai Kft. úgy véli, hogy a rugalmas munkahelyek kialakításának, a munkavállalók számára kedvezőbb, magánéletükhöz maximálisan igazodó munkarend kialakításának fontos eleme a fenntarthatóság biztosítása. Az elégedett munkavállalók más, hasonló tevékenységet végző szervezethez való elvándorlási kedve is csökken ezáltal, amely szintén az eredményességhez, az egyre tapasztaltabb munkaerő lévén pedig hosszabb távon a cég magasabb bevételeinek realizálásához járulhat hozzá.
 
A projekt címe: „Rugalmas foglalkoztatási formák kialakítása az Emil és Társai Kft-nél”
A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0291
A projekt megvalósítás ideje: 2014.11.01. – 2015.10.31.
Megítélt összeg: 14 994 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A beruházás helyszíne: Debrecen
Közreműködő szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Széchenyi Terv 2020II. A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT SZAKMAI PROGRAMOK

MUNKAFOLYAMAT-ANALÍZIS
 
A tevékenység célja az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése volt az Emil és Társai Kft. szervezeti életében. Az atipikus foglalkoztatási formák bevezetéséhez a munkafolyamatok és a munkakörök elemzése, továbbá a szervezet egészére vonatkozó üzleti, humánerőforrás gazdálkodási, illetve technológiai szempontok és feltételek számbavétele szükséges.
 
A munkafolyamat-analízis a Predective Index (PI) és a Performance Requirement Options (PRO) felmérés eredményein alapult. Ez a módszer egy tudományosan megerősített viselkedési értékelés, amely pontosan megjósolja a munkavállalók viselkedését az adott munkakörnyezetben. A felmérés eredményeként első lépésként meghatározásra kerültek azok a specifikus viselkedési ösztönzők, amelyek az adott pozíció sikeres és eredményes betöltéséhez elengedhetetlenek. A munkakörök és az azokat betöltő munkavállalók kompetenciáinak elemzése pedig megalapozta a munkakörök új típusú munkavégzési formák szerinti értékelését, mérlegelve azok előnyeit és hátrányait.
 

ÚJ TÍPUSÚ MUNKAIDŐ-SZERVEZÉS

 
A tevékenység célja a kötetlen munkaidő, törzsidő rendszerének kialakítása, valamint havi, kéthavi munkaidőkeret bevezetése.
 
KISMAMÁK FOGLALKOZTATÁSA ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM (KIP) KIALAKÍTÁSA
 
A szakmai program célja, hogy megvizsgálja a gyermeket váró, illetve a kisgyermekes szülőként visszatérő munkavállalókat érintő kérdéskör legfőbb aspektusait. A kismama integrációs program céljaiban holisztikus szemléletmódot közvetít. Célja, hogy mind a munkavállalókat, mind a munkáltatót, mind pedig a kérdéskört érintő valamennyi területet és megfontolandó szempontot sorra vegye, és azokat rendszerszinten kezelje. Így a munkáltató szempontjainak vizsgálata során kitér az üzleti tervezéstől, az egyes vezetői szintek feladatán át az összes szükséges lépés megvalósítására.
 
A munkavállalói oldalon a program felöleli a várandós és az örökbefogadó nőket, a terhesség kezdeti szakaszától a munkába való visszatérést követő időszakig. Az édesapák szempontjai szintén a program részét képezik. A program figyelembe veszi a hazai gyakorlatot (pl. nők több év után térnek vissza a munkájukba) és törvényi előírásokat, ugyanakkor arra törekszik, hogy elősegítse azoknak a ma még csak ritkán létező feltételeknek a megteremtését, amelyek arra ösztönözhetik a nőket, hogy minél hamarabb visszatérjenek a munkahelyükre úgy, hogy számukra kielégítő módon tudják összeegyeztetni a munkájukat a családi élettel.
 
A program nemzetközi és hazai kutatások eredményeire (pl. leggyakoribb nehézségek terhesség/örökbefogadás és a munkahelyi visszatérés során, munkavállaló és a munkáltató szerepe, nőket érő diszkrimináció, vagy a hazai családtámogatási rendszer sajátosságai) és jó gyakorlataira alapul.
 
DOKUMENTÁCIÓ ÁTDOLGOZÁSA
A tevékenység keretében 160 fő munkaszerződésének és munkaköri leírásának átvizsgálása és aktualizálása, valamint a szervezeti változásokhoz való igazítása történt.
 
ÚJ SZEMLÉLETŰ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI POLITIKA KIALAKÍTÁSA
 
A tevékenység célja az emberi erőforrással kapcsolatos hosszú távú célok integrált rendszerének kialakítása, amely a vállalati stratégiában foglaltak megvalósítását szolgálja. A szakmai program elősegíti, hogy

  • az emberi erőforrás-gazdálkodás hozzájáruljon a vállalati gazdálkodási célok eléréséhez

  • a szakmai színvonal, ismeretek, személyiség-jegyek, magatartás-jellemzők javuljanak

  • az alkalmazottak fokozott megbecsülése /anyagi-erkölcsi elismerése növekedjen,

  • a juttatások/szociális és egészségügyi feltételek javuljanak,

  • az előmeneteli lehetőségek biztosítottá váljanak

  • a döntésekbe való bevonás megvalósuljon a megfelelő fórumok és tájékoztatási rendszerek létrehozásával.
 
KÉPZÉSEK
 
A projekt előkészítése során, valamint a projektötlet kidolgozásának fázisában a vállalat megteremtette az atipikus munkavégzés bevezetéséhez szükséges feltételeket. Az Emil és Társai Kft. döntéshozói mérlegelték, hogy a szervezeti kultúra milyen mértékben támogatja az atipikus foglalkoztatási formák bevezetését, majd világosan lefektette azokat a szervezeti célokat, amelyek a rugalmas munkavégzéshez kapcsolódnak. A projekt kidolgozását az érintettekkel való folyamatos konzultáció kísérte annak érdekében, hogy a cég vezetői minden szinten elkötelezetté váljanak a megvalósításban, illetve, hogy a munkavállalókban felmerülő esetleges bizonytalanságot a munkahely megőrzését illetően csökkentsék. A folyamatos, strukturált kommunikáció lehetővé tette, hogy az a tipizálás előnyei mindenki számára átláthatóvá és világossá váljanak.
 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁS
 
A tevékenység során megvalósult az előkészítő interjúk készítése a vezetőkkel és a dolgozókkal, majd ez alapján megtörtént a testre szabott értékelési rendszer kidolgozása.


 III. ELÉRT EREDMÉNYEK:

PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
ELÉRT EREDMÉNY MEGHATÁROZÁSA
Szervezeti szükségletfelmérés
Rugalmas foglalkoztatási formák lehetőségeinek ismerete és beazonosított munkavállalói igények
Munkafolyamat-analízis
Átalakított munkafolyamatok és munkaidők
Új típusú munkaidő-szervezés
Új típusú munkakörök és munkaidő-szervezési módszerek kialakítása és bevezetése
Kismamák foglalkoztatása
Új munkakörök betöltése
Integrációs programok kialakítása
A kiemelt célcsoportok szervezeten belüli integrációja, az elfogadottság biztosítása a munkavállalók körében
Dokumentáció
Leszabályozott folyamatok teljes körű dokumentációja, aktualizált munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok
Képzés
A változások szervezeti és vezetői értése és elfogadottsága
Új szemléletű munkaerő-gazdálkodási politika kialakítása
Munkaerő-gazdálkodási politika megújítása
Kommunikáció
A szervezet teljes körű tájékoztatása
Teljesítményértékelési rendszer kialakítása
Teljesítményértékelési rendszer kialakítása és alkalmazása